หุ่นยนต์ดำน้ำ มจพ.ร่วมทีมปฏิบัติการกู้ชีพ 13 ชีวิต

0
336

หุ่นยนต์ดำน้ำ มจพ.ร่วมปฏิบัติการค้นหานักฟุตบอลเยาวชนและครูผู้ฝึกสอนรวม 13 คน ที่หายไปในถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน ในวนอุทยานขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2561 ที่ผ่านมา      ขณะที่หน่วยงานหลายๆ หน่วยต่างร่วมกันระดมกำลังค้นหาอย่างเต็มกำลังความสามารถ  

ล่าสุด  ได้มีการนำหุ่นยนต์ดำน้ำ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย  ภายหลังได้รับการได้รับการติดต่อให้นำอุปกรณ์  เพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีชุดปฏิบัติภารกิจยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (REMOTELY OPERATED VEHICLE :ROV) โครงการพัฒนายานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV) ประกอบด้วยเครือข่ายการวิจัยประกอบด้วยหน่วยงานร่วมโครงการ ดังนี้ 1.บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) 2. สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC/TD) 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI)

4. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (BIMS-BUU) 5. ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชุดปฏิบัติภารกิจสำรวจและค้นหาด้วยยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV) ทำงานภายใต้ความร่วมมือของศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล (CASME) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) โดย ดร สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ฯ ชุดปฏิบัติภารกิจสำรวจ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

ดร. สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ
  1.    ดร. สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ  หัวหน้าชุดปฏิบัติภารกิจศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล (CASME) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
  2.  นางสาวธีราพร แสนทวี ผู้ประสานงานโครงการ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล (CASME) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)
  3. อาจารย์ สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. อาจารย์ ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  5. นายรักเกียรติ ปั้นศรี  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC/TD)
  6. นายนัฐ แจ่มแจ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)
  7. นายนลธวัช สระทองนว  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  8. นายณัฐกิตติ์ แหนบุญส่ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  9. นายวัชระ บรรจงศิลป์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  10. นายปฏิวัติ โสมาศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูลชุดปฎิบัติภารกิจโดรน (Drone)                  ชุดปฎิบัติภารกิจโดรน (Drone)  จำนวน 4 คน ประกอบด้วย1. นายปาลวัฒน์ ประทุมวงษ์  หัวหน้าทีมโดรน PAW. Technology Co.,Ltd.2. นางสาวณัฐนันท์ สุภาวหา  ฝ่ายประสานงานPAW. Technology Co.,Ltd.3. นายสุรชัย พรหมฤกษ์ศิริPAW. Technology Co.,Ltd.4. นายวิรัตน์ แก้วมณีDigital focus Co., Ltd