การรถไฟฯ จัดขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ กรุงเทพ-อยุธยา 28 ก.ค. นี้

0
500

นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า เนื่องโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
การรถไฟฯ ได้กำหนดจัดเดินขบวนรถพิเศษรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ ขบวนที่ ๙๐๑/๙๐๒ กรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษา

การจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ใช้รถไฟขบวนพิเศษท่องเที่ยว (OTOP TRAIN) ที่มีความสะดวกสบาย จำนวน 2 ตู้ รองรับนักท่องเที่ยวได้ 110 คน เป็นครั้งแรกที่นำออกมาให้บริการประชาชนทั่วไป ที่ปกติ
จะให้บริการในลักษณะเช่าเหมาขบวน และเป็นครั้งแรกที่นำรถชนิดนี้มาพ่วงกับขบวนรถจักรไอน้ำ นอกจากนี้ยังพ่วงรถชุด PRESTIGE ซึ่งเป็นรถเสบียงระดับ Premium อีก 2 คัน สำหรับบริการอาหารเช้า ของว่าง บนขบวนรถไฟ โดยคาดหวัง
จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ กับการรถไฟฯ โดยขบวนรถออกจากสถานีกรุงเทพ
เวลา ๐๘.1๐ น. ถึงสถานีบางปะอิน เวลา 09.45 น. จากนั้นจะนำชมสถานที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น
นั่งกระเช้าชมวัดนิเวศธรรมประวัติ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ดูวิถีชุมชนริมน้ำ แล้วพาสัมผัสกับการท่องเที่ยวในชุมชนเกาะเกิด เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น เป็นต้น ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง เที่ยวกลับขึ้นรถไฟที่สถานีบางปะอิน เวลา 16.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.10 น. สถานีที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ได้แก่ สถานีกรุงเทพ สามเสน บางซื่อ บางปะอิน และสถานีอยุธยา ทั้งนี้ หากได้รับความนิยมจากประชาชน การรถไฟฯ จะนำรูปแบบรายการท่องเที่ยวดังกล่าว มาพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในอีกหลาย ๆ เส้นทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว แบบ Slow Life

สำหรับอัตราค่าบริการ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าโดยสารรถไฟ + ค่าอาหารเช้า + อาหารว่างบนขบวนรถ + ค่าอาหารกลางวัน + ค่าเครื่องดื่ม + ค่ารถยนต์ + ค่าบริการนำเที่ยว) ผู้โดยสารสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟ
ทุกแห่ง ตั้งแต่วันนี้ (2 กรกฎาคม 2561) เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย