“สมคิด”จี้คมนาคมเร่งรัดเมกะโปรเจ็คต์เป็นรูปธรรมก่อนเลือกตั้ง

0
122

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังประชุมติดตามการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมว่าตนได้ขอให้กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออีก 7 – 8 เดือนก่อนการเลือกตั้งให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลไปสู่ภาคใต้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ – หัวหิน เพิ่มเติมให้ไปถึงสุราษฎร์ธานี การศึกษาและการจัดทำ Loop เส้นทางรถไฟสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้การจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าให้มีความทันสมั และเพียงพอกับปริมาณสินค้า พัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน และทอท. รวมถึงการพิจารณาท่าอากาศยานที่เหมาะสมต่อการให้เอกชนร่วมลงทุน

“อีกทั้งยังได้สั่งการให้คณะกรรมการ บกท. เร่งประชุมเพื่อแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ และเร่งดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บกท. เพื่อเข้ามาบริหาร บกท. โดยเร็ว และให้กรมเจ้าท่าปรับปรุงภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการการเดินทางทางทะเล ให้มีความเพียงพอกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ รวมถึง กำหนดมาตรฐานของขนาดเรือที่ให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร”

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการระยะเร่งด่วนที่กระทรวงฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วยโครงการรถไฟทางคู่ จำนวน 9 โครงการ จะทยอยเสนอ ครม. ได้ทั้งหมดภายในเดือนตุลาคม 2561 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตะวันตก อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน PPP จะเสนอ ครม. ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง อยู่ระหว่างรอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอ ครม. ได้ภายในเดือนกันยายน 2561 การจัดซื้อเครื่องบิน จำนวน 23 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ปลดระวางของ บกท. อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สศช. คาดว่าจะเสนอ ครม. ได้ในเดือนกันยายน 2561 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 อยู่ระหว่างจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา การพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ต่างจังหวัด ในเบื้องต้นได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาการให้บริการ เช่น จัดพื้นที่ร้านค้าให้เหมาะสมและให้ขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมกับผู้โดยสาร สำหรับการศึกษาความเหมาะสมเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ – หัวหิน เพิ่มเติม ไปจนถึงสุราษฎร์ธานี และการจัดทำ Loop เส้นทางรถไฟสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ ได้มอบให้ รฟท. เร่งดำเนินการแล้ว