ขบ.เข้มมาตรการความปลอดภัยรับวันหยุดยาว 27-30 ก.ค.61

0
116

ขบ.เข้มมาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 27 – 30 ก.ค.กำชับทุกจังหวัดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ย้ำความปลอดภัยสูงสุด ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เดือนกรกฎาคม 2561 มีช่วงวันหยุดในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตั้งแต่ว 27 – 30 กรกฎาคม 2561 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางไปร่วมงานมหามงคล หรือทำบุญตามประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวในเมืองหลักเมืองรองอย่างคึกคัก กรมฯเตรียมพร้อมรองรับการเดินทาง โดยกำชับไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทุกเส้นทาง อย่างเข้มข้นจริงจัง

“ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น การติดตั้ง GPS Tracking ความสมบูรณ์ของระบบเบรก สภาพยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉินหรือทางออกฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เข้มงวดตรวจสอบพนักงานขับรถตรวจสารเสพติดและระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ 100% มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภทรถ ลงบันทึกเวลาในสมุดผู้ประจำรถเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน เป็นต้น หากพบรถหรือคนขับมีข้อบกพร่องที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการให้บริการสั่งห้ามให้บริการทันที ควบคู่กับการติดตามพฤติกรรมการขับรถผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ที่ส่วนกลางและภูมิภาคที่มีประจำทุกจังหวัดรวม 81 แห่งทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารตลอดการเดินทาง ผู้ประกอบการต้องติดตั้งเข็มขัด และดูแลให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามทำการออกเดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการบากดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น”

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากสภาพตัวรถหรือการละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนดพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดในสถานหนักและผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี พร้อมเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพ การฉวยโอกาสขายตั๋วโดยสารเกินราคา นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้สามารถวางแผนการเดินทางด้วยรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น “Smart Bus Terminal” ตรวจสอบตารางการเดินรถ ทราบเวลารถเข้า-ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร ติดตามรถได้ตลอดการเดินทางแบบ Real-time ทั้งยังเชื่อมข้อมูลระบบการขนส่งสาธารณะโหมดอื่นๆ เช่น ตารางเดินรถไฟและตารางเที่ยวบินในแต่ละท่าอากาศยาน ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะกระทำผิดกฎหมาย ให้บริการไม่ปลอดภัย มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด