กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประกวดออกแบบ DIP Character Design Contest 2018 ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท

0
267

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำมาใช้ในการรณรงค์ ส่งเสริม ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นการเชื่อมโยงบุคคลทั่วไปให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยภาพลักษณ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท สมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2561 โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ช่วงกลางเดือนกันยายน 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือ Facebook fan page : www.facebook.com/dipcharacter