“บ้านปูฯ” ครึ่งปีแรกเติบโตต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวพันธสัญญาแบรนด์ใหม่  Our Way in Energy

0
127

บ้านปูฯ แถลงผลประกอบการครึ่งปีแรก 2561 เติบโตต่อเนื่องพร้อมเปิดตัวพันธสัญญาของแบรนด์ ใหม่
Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลภาพรวมการดำเนินงานในครึ่งปีแรก 2561 ของบริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมาย มีรายได้จากการขายรวม 1,513 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 48,005 ล้านบาท)  เพิ่มขึ้น 247 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7,837 ล้านบาท)  หรือร้อยละ 19.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 517 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ16,403 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการถ่านหินที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ผนวกกับอุปทานที่มีอยู่อย่างจำกัดในไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมีกำไรสุทธิรวม 84 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ2,665 ล้านบาท) พร้อมเดินหน้าองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของโลกด้วยพันธสัญญาของ แบรนด์ใหม่“Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน”

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าผลประกอบการครึ่งปีแรกมีรายได้ ที่โดดเด่นเนื่องจากราคาถ่านหิน ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และคาดว่าความต้องการถ่านหินจะยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ช่วงครึ่งปีหลัง 2561 โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐก จอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัท PT Indo Tambangraya Megah Tbk.(ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ได้ซื้อเหมืองแห่งใหม่ที่เกาะกาลิมันตันตอนกลางในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อตอบรับกับความต้องการถ่านหินที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าน่าจะเพิ่มปริมาณสำรองถ่านหินให้กับบริษัทฯ ได้ราว 77 ล้านตัน

นอกจากนี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ อีกหนึ่งบริษัทย่อยของบ้านปูฯ เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนด้วยการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ที่จังหวัดซอกจัง (Soc Trang) คาดว่าโครงการระยะที่ 1 จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2563 นับเป็นการเดินหน้าตามกลยุทธ์Greener & Smarter ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง”

สำหรับผลการดำเนินงานของบ้านปูฯ ในไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561 มีรายได้จากการขายรวม 813 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 26,964 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 180 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,711 ล้านบาท)  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหนุนจากปริมาณการขาย ถ่านหินและราคาขายถ่านหินเฉลี่ย ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดี ยวกันของปีก่อนหน้า

กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 290 ล้านเหรียญสหรัฐ(ประมาณ 9,618 ล้านบาท) ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 27.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิในไตรมาสนี้เท่ากั บ 124 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 4,112 ล้านบาท) สูงขึ้นเกือบเท่าตัวจากกำไรสุทธิ 66 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2561 สามารถจำแนกตามประเภทธุรกิจได้ดั งนี้

ธุรกิจถ่านหิน ในไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561 มีรายได้จากการขายรวม 706 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 23,416 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากปริมาณอุปทานถ่านหินที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของบริษัทฯ ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 76.93 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับในปีก่อนหน้า แบ่งเป็นปริมาณการขายจากเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 5.34 ล้านตัน และออสเตรเลีย 3.78 ล้านตัน

ธุรกิจไฟฟ้า มีรายได้จากการขายรวมจากธุรกิจ ไฟฟ้า ไอน้ำ และอื่นๆ  72  ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,388ล้านบาท) ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรที่ดีจากก ารดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าบีแอลซี พี และหงสา ส่งผลให้ธุรกิจไฟฟ้าในไตรมาสนี้ มี EBITDA 67 ล้านเหรียญสหรัฐ(ประมาณ 2,222 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริ กา มีรายได้จากการขายที่35 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,160 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 9ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 298 ล้านบาท) หรือร้อยละ 34.6จากไตรมาสที่ผ่านมา เป็นผลมาจากปริมาณขายที่สูงขึ้นในไตรมาสนี้

นางสมฤดี กล่าวว่า วันนี้ บ้านปูฯ ก้าวสู่การเป็น “บริษัทพลังงานแบบครบวงจร” อย่างแท้จริงใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลุมธุรกิจต้นน้ำ (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ) กลางน้ำ (การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานร วมไปถึงการค้าถ่านหิน)  และปลายน้ำ (ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังง าน) เราพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติ บโตอย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น ควบคู่กับพลังขององค์กรที่พร้อม จะสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลั งงานของผู้บริโภค ชุมชนและสังคม ได้อย่างยั่งยืนตามพันธสัญญาของแบรนด์ใหม่ Our Way in Energy:พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย