‘เชฟรอน’คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2018

0
116

เชฟรอนประเทศไทย คว้ารางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่งจากเวทีประกวด Thailand Energy Awards 2018 ซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงาน จากความสำเร็จในการบริหารจัดการการขนส่งทางเรือที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  กล่าวว่า “เชฟรอนภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี ของการดำเนินงานในประเทศไทย เชฟรอนมุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาและนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เราจะยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาพลังงานในอ่าวไทย ที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

ทั้งนี้เชฟรอนประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการใช้เรือและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อวางการเดินเรือขนส่งสินค้าและเรือขนส่งผู้โดยสาร การใช้เทคโนโลยีตรวจวัดความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงตามเวลาจริง (Real Time Fuel Monitoring System) เพื่อเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์และความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้วิเคราะห์หาโอกาสและวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ส่งผลให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในปี 2560ลงได้ถึง 4.6 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 96 ล้านบาท พร้อมช่วยอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน