เคทีซีมอบรางวัล“เคลียร์หนี้ ซีซั่น 8”แบ่งเบาภาระสมาชิกเคทีซีพราว 135 รางวัล

0
113

เมื่อเร็วๆ นี้ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศผลการจัดโครงการ “เคลียร์หนี้ ซีซั่น 8 รวม 135 รางวัล ให้กับสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” โดยนางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้อำนวยการ  ธุรกิจสินเชื่อบุคคล เป็นผู้แทนส่งมอบรางวัล ณ “เคทีซี ป๊อป” ชั้น B1 อาคารสมัชชาวาณิช สุขุมวิท 33 ซึ่งส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่เคลียร์หนี้100% ได้แก่ นางกันตพัฒน์  พรวนพิมพ์ รางวัลที่ เคลียร์หนี้ 10% ได้แก่ นางสาวอณัศยา  อำนาจเกษม และนางสาวจันทร์จิรา  ขันทา