น.ศ มจพ. วิทยาเขตระยอง คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018)

0
360

นายนาธาร สมานสันติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง คว้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(Gold medal – Mechanical Engineering CAD ) จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018)  ภายใต้แนวคิด “ASEAN Skills, Crafting the Future” หรือ “ทักษะอาเซียนสรรสร้างอนาคต” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี  มีอาจารย์ณรงค์ศักดิ์  อาคมานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มจพ.วิทยาเขตระยอง  เป็นที่ปรึกษาโครงการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ชิงแชมป์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561 (ระดับประเทศ)

 

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 มีเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 331 คน เป็นจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 12 โด ยแบ่งเป็น 6 กลุ่มอาชีพสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ได้แก่ 1) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2) เทคโนโลยีการสื่อสาร 3) แฟชั่นและครีเอทีฟ 4) ขนส่งและโลจิสติกส์ 5) เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร และ 6) บริการส่วนบุคคลและสังคม รวม 26 สาขา โดยมีตัวแทนเยาวชนไทยร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 52 คนซึ่งการแข่งขันฝีมีแรงงานอาเชียนครั้งที่ 12  จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาฝีมีแรงงาน โดยมีจุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและคนทำงานพัฒนาทักษะฝีมือ รองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 และนโยบาย Thailand 4.0 และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาด้านเทคนิคและการทำงานในหมู่เยาวชนและแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคนิคการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก และสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม นายจ้างและองค์กรแรงงาน รวมถึงสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับความเป็นเลิศในการทำงานและเกิดการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะสูง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  อาคมานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โทรศัพท์  080-204-2291

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย