ทล.สรุปอุบัติเหตุเดือน ส.ค. เสียชีวิตลดลง 10 % ชี้สาเหตุหลักเกิดจาก ‘ขับรถเร็ว-หลับใน’

0
98

กรมทางหลวง (ทล.)สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือนสิงหาคม 2561 ผู้เสียชีวิตลดลง 10% จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจากขับรถเร็วและหลับใน รถกระบะ “แชมป์ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุมากสุด” เส้นทางภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุมากสุด ส่วนโคราชยังครองแชมป์จังหวัดทเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2561 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS ดังนี้
– อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของ ทล. จำนวน 796 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 123 คน ได้รับบาดเจ็บ 757 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,088 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ ทล. เสียหายประมาณ 15 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนสิงหาคม 2560 พบว่า จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 4% ผู้เสียชีวิตลดลง 10% ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 11% และจำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 3%
– สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากผู้ขับขี่รถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 69% (467 ครั้ง) รองลงมา ได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 7% (52 ครั้ง) หลับใน 6% (52 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (31 ครั้ง)
– อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 55% (435 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 21% (169 ครั้ง) และทางแยก 8% (62 ครั้ง)
– ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 34% (376 คัน) รถยนต์นั่ง 24% (257 คัน) และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง) 11% (121 คัน)
– เส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 26% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24% และภาคใต้ 18% ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 304 วังน้ำเขียว – ดอนขวาง จำนวน 14 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่า จังหวัดนครราชสีมาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตาก และจังหวัดสงขลา ตามลำดับ
ทล. ได้ร่วมกับตำรวจทางหลวงบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็ว ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับในช่วงฤดูฝนอาจทำให้ถนนลื่นและบดบังทัศนวิสัยการขับขี่ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ทาง สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งอุบัติเหตุได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ โทร. 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง โทร. 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง