รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต คืบหน้า 78 % คาดเปิดบริการปี 63

0
181

“ไพรินทร์” ลงพื้นที่ตามคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ชี้คืบหน้าร้อยละ 77.21 คาดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ว่าการก่อสร้างโครงการฯ ปัจจุบันมีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 77.21 แบ่งเป็นความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ ร้อยละ 71.50 สัญญาที่ 2 ช่วงสะพานใหม่ – คูคต ร้อยะ 87.04 สัญญาที่ 3 ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร ร้อยละ 84.59 และสัญญาที่ 4 งานระบบราง ร้อยละ 74.31 ซึ่ง รฟม. ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานีรถไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด 16 สถานี อยู่ระหว่างการทำงานสถาปัตยกรรมและงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล โดยมีสถานีกรมทหารราบที่ 11 เป็นสถานีที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด ร้อยละ 80 ซึ่ง รฟม. ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้เป็นสถานีต้นแบบสำหรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าอื่น ๆ ทั้งนี้ โครงการฯ มีกำหนดก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จภายในปี 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563