กทท. จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 2

0
147

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพนักงาน กทท. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งการกุศล “ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 โดยเริ่มเวลา 05.30 น. ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท คือ ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท และ เดิน – วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และชุมชนใกล้เคียงท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป