ส.อ.ท.ดอดของบกองทุนอนุรักษ์ทะลักหมื่นล้าน

0
130
ส.อ.ท.ดอดของบอนุรักษ์พลังงานปีงบ 62 ทะลัก  1 หมื่นล้านบาท จากเดิมขอแค่ปีละ 6,000 ล้านบาท
 เหตุกระทรวงพลังงานเปิดทางให้ขอตรงไม่ต้องผ่านสนพ.
 
นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ได้ยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2562 จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานในปีงบประมาณ2562  วงเงินรวม  10,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าในช่วง 2-3ปีที่ผ่านมา ที่ยื่นคำขอ 6,000ล้านบาทต่อปี 
ทั้งนี้ เนื่องจากปีงบประมาณ2562 สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) ของกระทรวงพลังงาน ได้เปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนโครงการโดยตรง ไม่ต้องผ่านสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)และกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน( พพ.) เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา โดยมั่นใจว่า โครงการที่สมาชิก ส.อ.ท.ยื่นเสนอไปจะได้รับการพิจารณาเกือบทั้งหมด  เพราะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดไว้ในเงื่อนไข
ด้าน นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวว่า พพ.ต้องมีการทบทวนโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน เนื่องจากงบประมาณของกองทุนฯ ประจำปีงบ 2562 มีประมาณ 10,000ล้านบาท ขณะที่ พพ.ขอใช้งบประมาณไปแล้ว  6,000 ล้านบาท
แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า หลังการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯได้มีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดกรองโครงการในปี งบประมาณ 2562 ที่ มีการจัดสรรงบไว้จำนวน 10,448 ล้านบาท แต่มีโครงการที่เสนอของบจำนวน 31,000 ล้านบาท รวม 900 โครงการ โดยหลักเกณฑ์ ในการพิจารณา นายกุลิศได้เน้นย้ำที่ประชุมให้พิจารณาจากหลายๆ ด้าน อาทิ โครงการที่ขอเข้ามาต้องไม่ใช่โครงการ ที่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่มีอยู่แล้ว,  โครงการที่ได้รับงบประมาณไปแล้วแต่ยังดำเนินการไม่ถึง10% แล้วมาของบต่อเนื่อง จะไม่ได้รับการพิจารณา และหากพบว่าเป็นโครงการที่เสนอเข้ามา แต่มูลค่าสูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ ก็จะถูกตัดงบประมาณลง  รวมทั้ง โครงการที่รับเงินไปแล้ว ซื้อของแล้ว แต่ไม่มีงบสำหรับการบำรุงรักษายุติการให้การสนับสนุน
สำหรับ โครงการที่จะได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ 2562 จะต้องมีแผนงานที่ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปพลังงาน ซึ่งหากโครงการใดได้รับการอนุมัติมีสิทธิเข้าร่วมและของบประมาณดำเนินการได้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็จะต้อง  นำผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงานในสัปดาห์หน้า เพื่อสรุปในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในปลายเดือนต.ค.นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมถึง ความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมปี 2561 เพื่อสนับสนุนกลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน วงเงิน 5,200 ล้านบาทได้ แบ่งการลงทุนเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท และโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ประชุมได้มีการตั้่งคำถามถึงระยะเวลาของงบประมาณที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2561 แต่ปัจจุบันอยู่ในปีงบประมาณ 2562 แล้วจึง ถือว่าปี 2561 จบแล้วจึงต้องพิจารณาว่ายังสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพราะไม่ใช่งบผูกพันข้ามปี