การรถไฟฯเปิดจำหน่ายตั๋วรถไฟนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2 พ.ย.นี้

0
275

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดเดินขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17,18,24,25 พฤศจิกายน 2561 เดือนธันวาคมวันที่ 1,2,8,9,15,16,22,23, ธันวาคม 2561 และอีกรอบในวันที่ 5,6,12,13,19,20,26,27 มกราคม 2562 รวมทั้งสิ้น 20 วัน

?เที่ยวไป
จากสถานีกรุงเทพ ออกเวลา 07.10 น.หยุดรับส่งผู้โดยสารสถานี สามเสน ชท.บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี ชท.แก่งคอย แก่งเสือเต้น และที่พลาดไม่ได้ ไฮไลท์ของทริปนี้คือจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” ที่โคกสลุง จากนั้นจึงถึงจุดหยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 11.40 น.

?โดยทางจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเบิ้ง การแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP การจัดรถตัวหนอนวิ่งชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อนฯ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การก่อสร้างเขื่อนป่าสักฯ  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ?ชมฟาร์มแพะ ??แกะ ชมทิวทัศน์รอบเขื่อนบนหอชมวิว และมีบริการรถม้าลากจูง ?หรือบริการรถรางวิ่งผ่านสันเขื่อนไปสักการะ?พระใหญ่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

?เที่ยวกลับ
จากที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ออกเวลา 15.30 น. หยุดรับส่งผู้โดยสารสถานี แก่งเสือเต้น ชท.แก่งคอย สระบุรี อยุธยา รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน ชท.บางซื่อ สามเสน ถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 18.20 น.

?ค่าโดยสารอัตราพิเศษไป-กลับ   รถนั่งชั้น 3 ธรรมดา(พัดลม)
กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักฯ – กรุงเทพ   คนละ 270 บาท
สระบุรี/ชท.แก่งคอย – โคกสลุง           คนละ 110 บาท
แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสัก – โคกสลุง    คนละ  60 บาท
?ค่าโดยสารอัตราพิเศษไป-กลับ  รถนั่งชั้น 3 ปรับอากาศ
กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักฯ – กรุงเทพ    คนละ 470 บาท
สระบุรี/ชท.แก่งคอย – โคกสลุง           คนละ 210 บาท
แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสัก – โคกสลุง     คนละ  160 บาท

?ค่าโดยสารอัตราพิเศษ ไม่มีส่วนลดทุกประเภท(เด็ก-ผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน)

**?พิเศษสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะสามารถเช่าเหมาคันตู้โดยสารจัดเฉพาะพ่วงเพิ่มไปได้ตามอัตรา ดังนี้.-
? รถโบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศ บจพ.ป.111,131 (OTOP)  ไป-กลับ รวม  52,900 บาท (110 คน)
? รถโบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศ บจพ.ป.311(ครัวร้อน),บจพ.ป.331(ครัวเย็น) ไป-กลับ คันละ 35,500 บาท
(ครัวเย็นคันละ 25 คน,ครัวร้อน คันละ 30 คน)
? รถโบกี้นั่งชั้นสามปรับอากาศ  ไป-กลับ  คันละ  29,700 บาท(76 คน)

การจำหน่ายตั๋วรถไฟนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ซื้อได้ทุกสถานีทั่วประเทศ หรือ จองได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 1690 (ล่วงหน้า 5 วันขึ้นไป)
?เปิดจำหน่ายตั๋ววันที่ 02 พฤศจิกายน 2561  หากมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1690