ซีพี ผนึกพลังภาครัฐ หนุนโครงการข้าวโพดหลังนา พร้อมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง

0
403

ซีพี ผนึกพลังภาครัฐหนุนข้าวโพดหลังนา เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 15 แห่งทั่วประเทศ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ลงทะเบียนโดยตรง ภายใต้โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” พร้อมขยายจุดรับซื้อใกล้แหล่งปลูก เพิ่มความมั่นใจเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนามีตลาดรับซื้อแน่นอน

นายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้กล่าวเชิญชวนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของรัฐบาล ให้มาลงทะเบียนกับโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา โดยบริษัทยินดีรับซื้อผลผลิตข้าวโพดหลังนาโดยตรงจากเกษตรกรที่ลงทะเบียนดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโรงงานอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ 15 แห่งทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรในการขายผลผลิต ทั้งยังได้เพิ่ม “จุดรับซื้อและรวบรวมผลผลิต” ที่อยู่ใกล้แหล่งปลูกของเกษตรกรอีก 2 แห่ง ได้แก่ ลานรับซื้อ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา และลานรับซื้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลังนาในปี 2561/62 ว่า มีตลาดรองรับแน่นอน

“ขอเชิญเกษตรกรที่เข้าร่วมปลูกข้าวโพดหลังนา มาลงทะเบียนกับโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ซึ่งเป็นไปตามระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกที่ถูกกฎหมาย และช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลใจเรื่องตลาดและราคารับซื้อ” นายไพศาล กล่าว

บริษัทฯ จะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนา และให้เกษตรกรที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เพื่อที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริมและดูแลการปลูกข้าวโพดแก่เกษตรกรตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวส่งเข้าโรงงานอาหารสัตว์ ให้การปลูกเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถควบคุมต้นทุน และผลผลิตได้คุณภาพตรงตามตลาดต้องการ ซึ่งจะตามมาด้วยการได้ผลตอบแทนที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในการร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร โดยให้สหกรณ์เป็นตัวกลางในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วส่งผลผลิตให้กับโรงงานอาหารสัตว์ หรือสหกรณ์ในเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งรับซื้อผลผลิตที่มีมาตรฐานมากที่สุด อันเป็นการช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ขณะที่ ผู้รวบรวม สหกรณ์ หรือเกษตรกรรายอื่นๆ บริษัทก็ยินดีสนับสนุนในเรื่องของการรับซื้อผลผลิตเข้าโรงงานตามกลไกราคาตลาด

ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดเฟซบุ๊คเพจชื่อ “โครงการเกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เพื่อสร้างชุมชนและการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ได้ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเกษตรกรและบริษัทโดยตรง ซึ่งในช่วงแรกจะเป็นการแจ้งประกาศราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงาน เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึงราคาตลาดได้ทันที รวมทั้ง ยังมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น “ช่วยปลูก” ที่จะช่วยให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกและแจ้งราคารับซื้อของโรงงานซีพีเอฟด้วย