เริ่มแล้ว! Bus&Truck’18 …”ขีดสุดขนส่ง”

0
259

เริ่มแล้วแล้วสำหรับ Bus&Trucks’18 …”ขีดสุดขนส่ง”โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงาน BUS&TRUCK’18 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 15 เพื่อแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ บริการเพื่อการขนส่ง แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจให้แก่กลุ่มผู้ค้า ผู้ประกอบการ สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐเอกชน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ถอดรหัสขนส่งยุคดิจิทัล”

สำหรับงานครั้งนี้มีรถโดยสารเข้ามาร่วมจัดแสดงจำนวนมากสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องของความปลอดภัย และเป็นทางเลือกนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่และบริการด้านดิจิทัลระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมี นายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวรายงาน ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

กระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายด้านการขนส่งที่สำคัญ ให้ทุกสถานีรถไฟทางคู่มีถนนเชื่อมต่อเข้า – ออก การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน (One Transport) ออกแบบจัดทำแผนที่เชื่อมต่อเส้นทางร่วมกัน เมื่อระบบรางเกิดขึ้น BUS&TRUCK จึงมีความสำคัญในการคมนาคมขนส่งอย่างยิ่งและจะต้องปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย การขนส่งแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับเรื่องของระบบความปลอดภัย การออกข้อกำหนดด้านมาตรฐานการประกอบรถ การประหยัดพลังงาน ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้กำชับ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงถนนในการดูแลทั่วประเทศให้ดีและเหมาะสมต่อการคมนาคมขนส่ง กรมการขนส่งทางบกควบคุมดูแลเรื่องของความปลอดภัยอย่างเข้มงวด