การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีความประสงค์ที่จะเชิญชวนเอกชนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ F ในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ F1 และ F2) โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี เอกสารการคัดเลือกเอกชนจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 -12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ กองแผนงาน อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง โทรศัพท์ 038-409-135 โทรสาร 038-490-146

โดยรายละเอียดเบื้องต้นของ โครงการ และขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนสามารถดูได้ทาง เว็บไซต์ www.laemchabangport.com และ www.eeco.co.th