ขบวนรถพิเศษรถไฟลอยน้ำ กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักฯ เที่ยวแรก 17 พ.ย.นี้

0
259

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ในฤดูท่องเที่ยวช่วงเข้าสู่หน้าหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี การรถไฟฯ ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศเย็นสบายแบบ
เช้าไปเย็นกลับ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562

การรถไฟฯ จัดรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขบวนที่ 921/926 กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ ซึ่งจะให้บริการทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 เที่ยวปฐมฤกษ์วันแรก เริ่มให้บริการในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 และจะมีให้บริการในวันที่ 18, 24, 25 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 ธันวาคม 2561 และวันที่ 5, 6 12, 13, 19, 20, 26, 27 มกราคม 2562
???????
เที่ยวไป ขบวนรถจะออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในเวลา 07.10 น. จากนั้นหยุด รับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่างๆ คือ สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี แก่งคอย
แก่งเสือเต้น ถึงจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 10.11 น. มีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความงดงาม ตื่นตาตื่นใจแบบหาที่ไหนไม่ได้ ประมาณ 30 นาที จากนั้น เดินทางไปต่อที่สถานีโคกสลุง มีเวลาให้นักท่องเที่ยวพักผ่อน ถ่ายภาพ ซื้อของ ประมาณ 30 นาที และเดินทางกลับมาที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ประมาณ 4 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารกลางวันจากร้านค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น สัมผัสกับธรรมชาติบนสันเขื่อน เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเบิ้ง การแสดง และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP การจัดรถตัวหนอน วิ่งชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อนฯ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การก่อสร้างเขื่อนป่าสักฯ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ชมฟาร์มแพะ ฟาร์มแกะ หรือบริการรถรางวิ่งผ่านสันเขื่อนไปสักการะพระใหญ่ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
???????
เที่ยวกลับ ขบวนรถออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15.30 น. เพื่อเดินทางกลับถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 18.20 น. สำหรับตู้โดยสารมีให้บริการ 2 แบบ คือ รถโดยสารปรับอากาศ และรถพัดลม ค่าโดยสารเด็ก และ ผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม)
*  กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 270 บาท ไป-กลับ
* สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 110 บาท ไป-กลับ
* แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – โคกสลุง คนละ 60 บาท ไป-กลับ
* เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 150 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว
2. ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 (ปรับอากาศ)
* กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 470 บาท ไป-กลับ
* สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 220 บาท
* เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 250 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

นายวรวุฒิฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้จัดตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน ซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยสามารถเช่าพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถพิเศษดังกล่าวได้โดยมีอัตราค่าเช่าตู้โดยสาร ไป- กลับ ดังนี้.-
1. รถโบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศ (รถ OTOP Train) เดินทางได้ จำนวน 110 คน ราคา 52,900 บาท
2. รถโบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศ (รถครัวร้อน) เดินทางได้ จำนวน 20 คน ราคา 35,500 บาท
3.รถโบกี้จัดเฉพาะปรับอากาศ (รถครัวเย็น) เดินทางได้ จำนวน 30 คน ราคา 35,500 บาท

ผู้โดยสารสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนเดินทาง ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย