“แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” เตรียมมาตรการรองรับเทศกาลลอยกระทง

0
76

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลลอยกระทง 21 – 23  พฤศจิกายน 2561 สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงระหว่างวันที่ 21 – 23  พฤศจิกายน 2561 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการเดินทางสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยได้เตรียมดำเนินการด้านต่างๆ ทั้งด้านการอำนวยความสะดวก มีการจัดทำประกาศ และแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการใช้บริการตามสถานีต่างๆผ่านเว็บไซต์, ให้บริการข้อมูลการเดินทางผ่านเว็บไซต์และ Call Center , จัดจุดบริการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ( Taxi Stand ) ที่แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีพญาไท และแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีมักกะสัน รวมทั้งมีการตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยการและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ส่วนด้านการรักษาความปลอดภัยให้แผนกรักษาความปลอดภัยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟเพื่อขอกำลังเข้าสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานประจำสถานี  รวมถึงจัดชุดตรวจผสม ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  , ทหารกองพันสื่อสารที่ ๑๒ รอ. , ตำรวจรถไฟ , ชุดสุนัขตำรวจตรวจวัตถุระเบิดจากกองกำกับการสุนัขตำรวจออกตรวจสอบพื้นที่ และอำนวยความสะดวกด้านรักษาความปลอดภัย และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบบุคคลอย่างเข้มงวดในการเข้าใช้ระบบรถไฟฟ้า นอกจากนั้นให้มีการตรวจความพร้อมของพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าทุกคนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด พร้อมกำชับสถานีต่างๆหรือสถานที่ที่ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ให้ควบคุมติดตามการใช้งานและเฝ้าระวังหน้าจอมอนิเตอร์และตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากพบว่าขัดข้อง หรือชำรุดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขทันที รวมทั้งกำหนดวัตถุต้องห้ามที่ไม่สามารถนำเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า ได้แก่  อาวุธ ของมีคม  ลูกโป่ง  และพลุดอกไม้ไฟทุกชนิด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบคอยเฝ้าระวังโคมลอยและโคมควัน หากพบเห็นโคมลอยและโคมควันที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการรถไฟฟ้าให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือการจัดการเหตุการณ์  และตรวจสอบอุปกรณ์ อาทิ ตู้ดับเพลิง ถังดับเพลิง ระบบการแจ้งเตือนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน