ซีพีเอฟ จับมือกรมปศุสัตว์โคราช ให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชน

0
158

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และชุมชนบ้านหนองตาด จัดโครงการ “อาหารปลอดภัย ปศุสัตว์ไทยปลอดโรค” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชน เรื่องการป้องกันโรค พร้อมสาธิตการทำวัคซีนสัตว์ และแนะนำระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยโครงการนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่าง ซีพีเอฟ และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “สำนึกรักถิ่นเกิด ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์ เขต 3 เป็นประธานเปิดงาน และมีนายสัตวแพทย์พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายรุ่งโรจน์ แสงเดือน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ร่วมงาน ณ วัดบ้านหนองตาด ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา