เอสโซ่ นำพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาการศึกษาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ จ.สุราษฎร์ธานี

0
221

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยสโมสรพนักงาน และพนักงานจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนและสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ จ.สุราษฎร์ธานี

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์  และ นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงินจำนวน 350,000 บาท พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ นายฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน สนามเด็กเล่น และมอบสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ในโอกาสนี้ สโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้พาพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน มาช่วยกันทาสีอาคารเรียนและสนามเด็กเล่น ที่โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสต่อยอดกิจกรรมเพื่อการศึกษาและตอบแทนสังคมร่วมกันอีกด้วย

นายมงคลนิมิตร เผยว่า “เอสโซ่ ในฐานะที่เป็นบริษัทดำเนินกิจการในประเทศไทยมากว่า 123 ปี ถือเป็นพันธกิจหลักและให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมแนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง อันจะส่งผลให้ประเทศก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นว่า การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีสู่เยาวชนมาโดยตลอด”

นางมัทนา เสริมว่า “จากแนวคิดดังกล่าว จึงได้ร่วมกับพนักงานของเอสโซ่ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของสังคม และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่สังคม จึงได้ร่วมกันจัดโครงการพนักงานจิตอาสา โดยเริ่มตั้งแต่การระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกร้านการกุศล การจัดคอนเสิร์ต การประมูลสิ่งของ ฯลฯ เรียกได้ว่าพนักงานมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้น และยังได้เชิญชวนให้พนักงานกว่า 50 คน มาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ในวันนี้อีกด้วย”

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ จ.สุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ซึ่ง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยการสร้างอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์ต่างๆ รวมเป็นเงิน 1,300,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2527 และในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนรวมทุกระดับชั้น 106 คน