แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้ผู้ร่วมกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก”นำจักรยานทุกประเภทเข้าใช้บริการฟรี

0
116

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันดังกล่าว และจะมีการซ้อมใหญ่ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เสมือนจริงในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 นั้น

ในการนี้ นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมงาน “Bike อุ่นไอรัก” โดยให้ผู้โดยสาร และประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” นำจักรยานทุกประเภทเข้าใช้บริการฟรี ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561  ซึ่งผู้โดยสารสามารถนำบัตรประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณประตูพิเศษ ( Swing Gate ) ข้างห้องจำหน่ายบัตรโดยสารเพื่อลงทะเบียนเดินทางฟรีได้ทุกสถานี ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. – 24.00 น.