ทชส. เร่งจัดหารถปั้นจั่นเคลื่อนที่ Mobile Habour Crane เพิ่มศักยภาพการให้บริการ

0
118

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า กทท. มีแผนพัฒนาท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) โดยในระยะเร่งด่วน จะดำเนินการจัดหารถปั้นจั่นเคลื่อนที่ Mobile Habour Crane ที่มีขนาดเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการท่าเทียบเรือแนวดิ่ง รองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยัง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน คาดว่าจะเริ่มใช้งานรถปั้นจั่น Mobile Habour Crane ในราวต้นปี 2564

ในการนี้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) ได้ตรวจเยี่ยม ทชส. เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และรับทราบโครงการพัฒนาศักยภาพของ ทชส. 3 โครงการ ได้แก่ การสร้างช่องทางระบายน้ำ (Floodway) เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียภายในแอ่งจอดเรือ, การเพิ่มพื้นที่ท่าเทียบเรือให้สามารถจอดเรือได้พร้อมกัน 10 ลำ และการจัดหารถปั้นจั่นเคลื่อนที่ Mobile Habour Crane โดยโครงการจัดหารถปั้นจั่น Mobile Habour Crane นั้น รชค. ได้สั่งการให้ ทชส. ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการเรือบรรทุกตู้สินค้า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางน้ำในลุ่มน้ำโขงด้วยเรือขนส่งตู้สินค้า

ปัจจุบัน ทชส. ได้ใช้รถปั้นจั่นจากบริษัทเอกชน เพื่อช่วยยกขนตู้สินค้าในการให้บริการที่ ทชส. ซึ่งมีปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หาก กทท. ได้ติดตั้งรถปั้นจั่นเคลื่อนที่แบบ Mobile Harbour Crane จะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริการได้เป็นอย่างดี และลดต้นทุนของผู้ประกอบการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้มาใช้บริการขนส่งตู้สินค้าผ่านระบบตู้สินค้ามากขึ้นเนื่องจากเป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่ทันสมัย อีกทั้งห้องคนขับอยู่บนที่สูงจะทำให้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นได้ชัดเจน ทำให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการทำงาน ไม่ต้องใช้พนักงานบอกทิศทางบนพื้นราบ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ทั้งความปลอดภัย ความรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการทำงาน อันจะเป็นการยกระดับประตูการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ