การรถไฟฯแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสายใต้ 17 ธ.ค.61 หลังน้ำท่วมหนักเมืองคอน

0
94

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝนตกในจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีปริมาณหนักอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีมวลน้ำท่วมสูงไหลเข้าท่วมทางรถไฟและน้ำไหลเซาะหินโรยทางระหว่างสถานีโคกคราม – นครศรีธรรมราช ดังนั้นการรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องปรับปรับเปลี่ยนการเดินรถสถานีต้นทางปลายทางของรถไฟสายใต้ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร ประกอบด้วย

ขบวนรถเส้นทางกรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ได้ปรับเดินรถให้ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย1. ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 19.30 น. 2. ขบวนรถเร็วที่ 173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช  ออกกรุงเทพ เวลา 17.35 น. และหลังจากนั้นการรถไฟฯ จะทำการขนถ่ายผู้โดยสารด้วยรถยนต์ไปยังสถานีปลายทางต่อไป

ส่วนขบวนรถที่เดินทางจากนครศรีธรรมราช –กรุงเทพ การรถไฟฯ จะทำการขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์จากสถานีต้นทางมายังสถานีชุมทางทุ่งสงจำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย 1. ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ  ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 16.20 น. และ 2. ขบวนรถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ  ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 14.24 น.
นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า การรถไฟฯ ยังมีการปรับเปลี่ยนการเดินรถในขบวนรถท้องถิ่นของวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่เดินรถระหว่างสถานีนครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก และนครศรีธรรมราช – ยะลา  โดยเปิดให้เดินรถได้ถึงสถานีชุมทางเขาชุมทอง และสถานีพัทลุงทั้งไป – กลับ จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย 1. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก (งดเดิน ช่วงสถานีนครศรีธรรมราช – ชุมทางเขาชุมทอง) 2. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 นครศรีธรรมราช – ยะลา (งดเดิน ช่วงนครศรีธรรมราช – พัทลุง)  3. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช   (งดเดิน ช่วงชุมทางเขาชุมทองสถานีนครศรีธรรมราช)4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 456 ยะลา – นครศรีธรรมราช (งดเดิน ช่วงพัทลุง – นครศรีธรรมราช )

“การรถไฟฯ ยังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และมาตรการด้านความปลอดภัยอำนวยการเดินรถเส้นทางสายใต้อย่างเต็มกำลัง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนคนไทยสูงสุด  อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงพยากรณ์อากาศว่า ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางในเส้นทางรถไฟสายใต้ ตรวจสอบและติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทาง และหากผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารไปกลับขบวนรถในวันดังกล่าว ถ้าไม่ประสงค์ที่เดินทางสามารถคืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call  Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง”