เปิดงาน “Internationnal Truck Show 2018”

0
254

“อาคม เติมพิทยาไพสิฐ”รมว.กระทรวงคมนาคม เปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย “Internationnal Truck Show 2018”ณ ลานเอนกประสงค์สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย “Internationnal Truck Show 2018” กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดฝีมือช่างเชื่อมโลหะเพื่อรถบรรทุก เวทีเสวนาเรื่อง “ทำไมต้องแบกน้ำหนัก” และการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะทำงานประจำปี 2562 – 63 โดยมี นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และนายอนุชิต เพชรกำแพง ประธานการจัดงานกล่าวรายงาน พร้อมด้วยสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาคมขนส่งสินค้า-ชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าต่างๆ ประธานหอการค้าเมียวดี ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หอการค้าภาคเหนือตอนล่างประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการขนส่งโลจิสติกส์ประมาณ 1,200 ราย และดำเนินธุรกิจการขนส่งรถบรรทุกเป็นหลัก ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีรายงานผลดำเนินงาน นอกจากจัดการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบทุกชนิดมาจำหน่ายในราคาพิเศษสำหรับสมาชิกและประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ยังเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนที่ใช้รถบรรทุกเป็นหลัก ซึ่งมีความสำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากสัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศต้องอาศัยการขนส่งทางถนนเป็นหลัก “อินเตอร์เนชั่นแนล ทรัค โชว์ 2018” มุ่งเน้นแสดงนวัตกรรมยานยนต์ เผยแพร่เทคโนโลยีทางถนนใหม่ๆ ที่จะช่วยให้มีการบริการจัดการขนส่งที่ดี ก่อให้เกิดการลดต้นทุนในการขนส่ง และส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย สร้างการรับรู้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ให้ผู้ประกอบการไทยได้รู้ทันข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายและโครงการที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางระบบราง ที่ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและพลิกโฉมการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งนี้ บทบาทของการขนส่งทางถนนจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเชื่อมต่อกันทั้งระบบราง Container Yard Dry port การรักษาสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งมีความสำคัญจะต้องควบคู่ไปกับเรื่องของความปลอดภัยและการจัดการจราจรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้กำชับเรื่องของความปลอดภัย การลดอุบัติเหตุ การสนับสนุนโครงการจุดจอดพักรถบรรทุก การควบคุมคุณภาพรถบรรทุก คนขับ และนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้