บอร์ด ทอท.ลุยไฟสั่งเดินหน้า “เทอร์มินัล 2 สุวรรณภูมิ”

0
100

บอร์ด ทอท.ลุยไฟสั่งเดินหน้าเทอร์มินัล 2  สุวรรณภูมิ ยันเคลียร์ชัดข้อกังขาสังคมในทุกประเด็นแล้ว คิวต่อไปเดินหน้าประมูลสัมปทาน”ดิวตี้ฟรี”ต้นปี 62 คาดได้เอกชนในเดือนพ.ค.-มิ.ย.62

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท  ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด ทอท. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ ทอท.ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2(เทอร์มินัล2) สนามบินสุวรรณภูมิต่อไป หลังจากที่ผ่านมา ทอท.ได้ดำเนินการชี้แจงประเด็นข้อกังขาต่างๆ ของสังคมแล้ว โดยได้เสนอผลการสอบถามความเห็นไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) ในฐานะองค์กรที่ศึกษาแผนแม่บทสุวรรณภูมิมาตั้งแต่ต้น ใน 2 ประเด็นคือ การดำเนินการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ของ ทอท.เป็นไปตามแผนแม่บทหรือไม่ และการที่ ทอท.ก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ก่อนการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลัก หลังที่ 1 ฝั่งตะวันออกและตะวันตกนั้นสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซ่ึงแม้ ICAO จะยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ แต่ในส่วนของสายการบิน และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (Airline Operators Committee : AOC และ Board of Airline Representatives Business Association (BAR) ต่างให้การสนับสนุน เนื่องจากอาคารผู้โดยสารปัจจุบันรองรับปริมาณผู้โดยสารเกินขีดความสามารถรองรับไปแล้ว บอร์ดทอท.จึงมมติเห็นชอบให้ ทอท.เดินหน้่าโครงการต่อไป

โดยขั้นตอนหลังจากนี้ฝ่ายบริหาร ทอท. จะเสนอคณะกรรมการ Airport Consultative Committee (ACC) ซึ่งประกอบด้วยสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินร่วมเป็นกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมของขนาดโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ให้สอดคล้องกับความต้องการของสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการเปิดประมูลร้านค้าปลอดอากร(ดิวตี้ฟรี)และพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ ภูเก็ต และ สนามบินหาดใหญ่นั้น ขณะนี้ ทอท. อยู่ระหว่างเขียนทีโออาร์ คาดว่าจะเสนอทีโออาร์เข้าบอร์ด ทอท. กลางเดือน ม.ค.62นี้ ส่วนรูปแบบสัญญาที่จะเปิดประมูลนั้น ทาง ทอท.รอผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา คาดว่าการประมูลอาจมีการรวมสัญญาประมูล เนื่องจากหากมีการแยกสัญญา ผู้ประมูลอาจจะไม่คุ้มต่อการลงทุน เนื่องจาก สัดส่วนรายได้ของแต่ละสนามบินแตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตาม ทอท.จะต้องได้เอกชนที่จะเข้ารับสัมปทานดิวตี้ฟรีก่อนหมดสัญญา 1ปี คือ เดือน ก.ย.63 ซึ่งจะต้องได้เอกชนภายเดือน พ.ค.-มิ.ย.62 นี้