เกาะติดโครงการฯ“Transport Safety Manager”จะถึงฝั่งฝันหรือไม่?

0
510

หลังจุดพลุเป็นนโยบายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนไปตั้งแต่ปีมะโว้จนป่านนี้สังคมยังกังขาคาใจอยู่ว่าเป็นเนื้อเป็นหนังได้มากน้อยเพียงใด?หรือแค่นโยบายขายฝัน? สำหรับโครงการศึกษาผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน หรือที่เรียกกันติดปากสวยหรูว่า “Transport Safety Manager”

ล่าสุด ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) “พีระพล ถาวรสุภเจริญ”ที่ช่วงนี้งานชุกยิ่งกว่ายุงในคลองแสนแสบ ได้ออกโรงอัพเดทความเคลื่อนไหวโครงการดังกล่าว ย้ำขบ.ผลักดันโครงการฯเต็มสปีดหวังเป็นจิกซอว์สำคัญช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเสริมสร้างระบบการขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ชี้นำร่องโครงการไปก่อน 7 ราย คาดปี 62 พุ่งแตะ 4 พันรายครอบคลุมทุกการขนส่งทางถนน

ครอบคลุมทุกประเภทการขนส่ง

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการฯว่า กรมฯต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกในประเทศไทยจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเสริมสร้างระบบการขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

“กรมฯได้ดำเนินโครงการศึกษาฯ โดยศึกษารูปแบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ นำมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนครอบคลุมทุกประเภทการขนส่งทั้งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกวัตถุอันตราย และจัดทำคู่มือด้านความปลอดภัย เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและรองรับการทำงานของผู้จัดการความปลอดภัยฯ” 

นำร่อง 7 ราย คาดปี 62 พุ่งแตะ 4 พันราย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุต่อว่าโครงการศึกษาฯ ดังกล่าวได้คัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งนำร่องที่มีความพร้อม จัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยฯ เพื่อทำหน้าที่ตามภารกิจตามผลการศึกษา จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย บริษัท ขนส่ง จำกัด สาย 956 เส้นทางกรุงเทพฯ – แม่สอด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด บริษัท พันทิพย์ (1970) จำกัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่น้องขนส่ง

“กรมฯจะรวบรวมผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผลการทำหน้าที่และนำมาพัฒนา ปรับปรุงกำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยฯ ต่อไป คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายให้มีผู้จัดการความปลอดภัยฯ มากกว่า 4,000 คน ทั้งนี้ ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาฯ ขบ. ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ภาคสมัครใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็น Transport Safety Manager ในอนาคต”

นอกจากนี้ กรมฯยังจะผลักดันให้มีบทบาทสำคัญตรวจสอบความพร้อมเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนรองรับเทศกาลปีใหม่ 2562 อาทิ การตรวจสอบความพร้อมก่อนออกเดินทาง การวางแผนจัดการเดินรถ บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบติดตามการเดินรถผ่านระบบ GPS Tracking เพื่อควบคุมการใช้ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถตลอดการเดินรถ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการ และตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนในระยะยาวอย่างยั่งยืน

“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัย จำนวน 604 ราย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th แบนเนอร์ ข้อมูลผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน”อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวย้ำในตอนท้าย

แม้จะมีการนำร่องแค่เพียง 7 ราย ถึงกระนั้น กรมฯยังยืนยันนอนยันจะเดินหน้าโครงการฯเต็มสูบ และคาดว่าปีหน้าฟ้าใหม่ 62 ยอดจะพุ่งทะยานถึง 4 พันราย

…จะถึงฝั่งฝันหรือไม่? Logistics Time จะเกาะติดความคืบหน้าต่อไป!