กทท. จัดพิธีวางกระดูกงูเรือสำรวจ

0
228

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมกับ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด  จัดพิธีวางกระดูกงูเรือสำรวจพร้อมอุปกรณ์การสำรวจ จำนวน 2 ลำ (ทดแทนเรือสำรวจ 2 และเรือสำรวจ 3) สำหรับใช้ในกิจการของ กทท. โดยมี เรือเอก สุชัย แสแสงสีรุ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายการร่องน้ำให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กทท. ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีฯ ณ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการจ้างเหมาต่อเรือสำรวจฯ ดังกล่าว กทท.ได้ว่าจ้างเหมา บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ดำเนินการ    ต่อเรือเพื่อทดแทนเรือสำรวจ 2 และเรือสำรวจ 3 ที่เสื่อมสภาพมีอายุการใช้งานใน กทท.มานานถึง 65 ปี ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพในงานสำรวจและการหยั่งน้ำบริเวณร่องน้ำทางเดินเรือ ท่าเทียบเรือและแอ่งจอดเรือในอาณาบริเวณของ กทท. ทำให้งานสำรวจและการหยั่งน้ำเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำและทันสมัย อันส่งผลทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือและการบรรทุกขนถ่ายสินค้า ตลอดจนเป็นการตอบสนองการพัฒนาการให้บริการในฐานะองค์กรสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการขนส่งทางน้ำของประเทศ มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573 ต่อไป