PTTOR พร้อมรับมือพายุโซนร้อนปาบึก สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด

0
217

PTTOR เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนปาบึก สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด มั่นใจเพียงพอการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน ย้ำพี่น้องประชาชนภาคใต้ทุกท่านมั่นใจ ไม่ต้องกังวลจะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง วอนทุกฝ่ายไม่กักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่มากเกินกว่าปกติ 

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า PTTOR ได้เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ได้แก่ น้ำมันกลุ่มเบนซิน น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเตา และก๊าซแอลพีจี  สำหรับคลังทุกคลังในภาคใต้อย่างเต็มที่ ทั้งที่คลังปิโตรเลียมสงขลา คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี คลังน้ำมันภูเก็ต สถานีเติมน้ำมันอากาศยานกระบี่ สถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต รวมถึงสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ทุกแห่ง

โดยปริมาณสำรอง ณ คลังทั้งหมดในปัจจุบันนั้น สามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน และยังได้มีการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจีไปยังคลังปิโตรเลียม คลังน้ำมัน สถานีเติมน้ำมันอากาศยาน สถานีบริการน้ำมัน ทุกวันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้มีการเตรียมการขนส่งสำรองทางรถยนต์จากคลังน้ำมันภาคกลางไปยังคลังน้ำมันภาคใต้ในกรณีฉุกเฉินหากไม่สามารถดำเนินการขนส่งทางเรือได้ตามปกติอีกด้วย

ดังนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนในภาคใต้ทุกท่านมั่นใจ และไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นแต่อย่างใด และใคร่ขอความร่วมมือมายังทุกท่านในการไม่กักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่มากเกินกว่าปกติ ทั้งนี้ PTTOR จะติดตามสถานการณ์ความรุนแรงและผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาปึกอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนการสำรองและขนส่งให้เหมาะสมและสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไป