รฟท.เร่งซ่อมแซมทางรถไฟสายใต้หลังระดับน้ำลด คาดเปิดเดินรถ 8 ม.ค.นี้

0
301

การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งซ่อมแซมสภาพทางรถไฟสายใต้หลังระดับน้ำลด คาดเปิดเดินรถสายใต้ได้เป็นปกติในวันที่ 8 มกราคม 2562

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้จากการตรวจสภาพเส้นทางรถไฟ พบว่าสภาพทางได้รับความเสียหายหลายจุด กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯ เร่งฟื้นฟูสภาพทาง และอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้รถอัดหินสามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำการลงหินและอัดหินเสริมความมั่นคงของรางได้แล้ว ทำให้สามารถเปิดทางและเดินรถได้ตามปกติในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับการเดินรถในเส้นทางสายใต้ ในวันที่ 7 มกราคม 2562 ยังมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถ จำนวน 4 ขบวน และขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 2 ขบวน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยให้เดินรถถึงแค่สถานีชุมทางทุ่งสง และจะทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ไปยังสถานีปลายทางต่อไป ส่วนขบวนรถสายใต้อื่นๆ ยังสามารถเดินทางจากต้นทางถึงสถานีปลายทางได้ตามปกติ ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยน ประกอบด้วย
เที่ยวไป
1. ขบวนรถเร็วที่ 173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 17.35 น. ถึงชุมทางทุ่งสง เวลา 08.22 น.
2. ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 19.30 น. ถึงชุมทางทุ่งสง เวลา 09.27 น.
เที่ยวกลับ
1. ขบวนรถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 14.24 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 05.10 น.
2. ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 16.20 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 06.30 น.
ขบวนรถท้องถิ่น
1. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก งดเดิน ช่วงสถานีนครศรีธรรมราช – ชุมทางเขาชุมทอง
2. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 นครศรีธรรมราช – ยะลา งดเดิน ช่วงนครศรีธรรมราช – ชุมทางเขาชุมทอง

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดเข้าซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด โดยเฉพาะในเส้นทางที่ถูกน้ำเซาะและได้รับความเสียหาย เพื่อเข้าปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดไว้แล้ว คาดการณ์ว่าเย็นวันนี้จะสามารถเปิดเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติ พร้อมกันนี้ได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และมาตรการด้านความปลอดภัยอำนวยการเดินรถเส้นทางสายใต้อย่างเต็มกำลัง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนคนไทยสูงสุด ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้