คณะวิทย์ฯม.เกษตรฯนำร่องเลิกใช้โฟม-พลาสติก 100 %

0
225

คณะวิทย์ฯม.เกษตรศาสตร์ นำร่องเลิกใช้โฟม-พลาสติก 100 % จับมือเค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง-ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ กระดาษเบอร์1 ไทยผลักดันโครงการ

คณบดีคณะวิทยฯ ชูวิสัยทัศน์นำร่องครั้งแรกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนองนโยบายรัฐผลักดันโครงการ SCI KU GO ZERO WASTE WITH KM PACKGAGING เลิกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท โฟม และ พลาสติก 100 % จับมือกับ บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษเบอร์1 ไทยของ เมืองไทย ในการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ตลอดโครงการ คาดช่วยลดขยะพลาสติก และโฟม ได้ถึงปีละกว่า 50,000 กิโลกรัม พร้อมต่อยอดด้วยการจัดประกวดออกแบบแบบโลโก้โครงการสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาใส่ใจปัญหาการจัดการขยะ ทั้งยังเตรียมประเดิมใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้มาใช้ครั้งแรกกับเกษตรแฟร์ 2562 ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ด้วย

รศ.ดร อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึงรายละเอียดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการ SCI KU GO ZERO WASTE WITH KM  PACKGAGING”กับบริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด ว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ได้เริ่มนาร่องทางโครงการที่จะนำไปสู่การเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม และพลาสติก 100 % ซึ่งเป็นไปตาม เป้าหมายในปี 2562 ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์เล็งเห็นและต้องการผลักดันให้ศูนย์อาหารหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ100 % 

สำหรับสาเหตุที่เลือกร่วมมือกับบริษัท เค.เอ็ม แพ็กเกจจิ้ง จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้ามี คุณภาพ และมีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยลด ขยะพลาสติก และโฟม ได้ถึงปีประมาณ 50,000 กิโลกรัม 

“โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับโครงการ SCI KU GO ZERO WASTE ในการเรียนการสอน หลากหลายด้านของคณะวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำองค์ความรู้มาตอบสนองนโยบายรัฐบาล เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่

นักศึกษาจากทุกคณะจะต้องมาเรียน และมีศูนย์อาหารที่ทันสมัยสามารถรองรับนักศึกษาได้เป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นแหล่งรวมของนักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะต่างๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้เริ่มโครงการคัดแยกขยะในบริเวณ คณะซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งแล้ว” รศ.ดร อภิสิฏฐ์ กล่าว 

นายพศิน กมลสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด เผยถึงที่มา ของความร่วมมือโครงการ SCI KU GO ZERO WASTE WITH KM PACKGAGING เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเห็นควรเริ่มจากนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความใกล้ชิดธรรมมากที่สุด มีคณะที่มีการเรียนการสอนในเรื่องสิ่งแวดล้อม มีผู้เชี่ยวชาญใน การช่วยพัฒนาต่อยอดสินค้าของบริษัทต่อไปได้ บริษัทจึงได้เลือกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเพื่อผลักดัน และขยายผลสำเร็จต่อในอนาคต

สำหรับสินค้าที่ทางบริษัทนำมาร่วมสนับสนุนในครั้งนี้เป็นกลุ่มสินค้าภายในแบรนด์ Green Good by  K.M. Packaging ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษย่อยสลายได้ด้วยตัวเองภายใน 180 วัน ซึ่งสอดคล้อง กับโครงการที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการอยู่ โดยบริษัทจะสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวตลอดโครงการ ใน เบื้องต้นช่วงเริ่มโครงการบริษัทได้สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ มูลค่าประมาณ 200,000 บาท

ผศ.ดร. จริน กาญจนวรินทร์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสติ กล่าวเสริม ว่าได้มีการต่อยอดโครงการ ดังกล่าว โดยการจัดประกวดออกแบบโลโก้ SCI KU ZERO WASTE เพื่อกระตุ้นให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการ โดยเห็นว่าจากจุดเริ่มต้นของคณะวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ จะ สามารถขยายผลต่อให้เลิกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท โฟม และพลาสติก 100 % ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ต่อไป และในงานเกษตรแฟร์ 62 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะนำบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้มาใช้ในบูธของสโมสร และคณะต่างๆ ด้วย

ผศ.ดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวเพิ่มเติม ว่าปัจจุบันศูนย์อาหารของ คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมแล้ว 100% เหลือเพียงแก้วเท่านั้นที่ยังคงมีการ ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก เนื่องจากที่ผ่านมามีข้อจำกัดในเรื่องขนาด และคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ การ ร่วมมือกับบริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จำกัด ในครั้งนี้ ทางศูนย์ได้รับการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้วย่อยสลาย ได้ เพื่อนนำมาใช้แทนแก้วพลาสติกทั้งหมด ถือว่ามีส่วนเติมเต็มให้โครงการสมบูรณ์ และสามารถเลิกใช้บรรจุ ภัณฑ์ประเภทโฟมและพลาสติกได้ 100 % ตามเป้าหมายของโครงการ