คู่ค้า เกษตรกร CPF จากภาคเหนือและภาคใต้ ร่วมชมงาน นวัตกรรมบัวบาน ครั้งที่ 4

0
285

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เชิญคู่ค้า เกษตรกร ผู้แทนจำหน่ายอาหารสัตว์บก และสัตว์น้ำ เข้าเยี่ยมชม “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2019″ งานแสดงผลงานนวัตกรรมของชาวซีพีจากทั่วโลก ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรซีพีเกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อภาคเกษตร วงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่ค้า และตัวแทนจำหน่าย อันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยมีนายฤทธิชัย ภูมิอมร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ นำ น.สพ.ถนอมศักดิ์ เสรีวิชยสวัสดิ์ เจ้าของร้านแต้ซ่งกวง ผู้แทนจำหน่ายอาหารสัตว์บก อ.แม่จัน จ.เชียงราย และคณะ เข้าเยี่ยมชมงาน

ขณะที่นายสุรพล ประมงค์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ นำคณะคู่ค้า ตัวแทนอาหารสัตว์น้ำ จากภาคใต้ ประกอบด้วย ร้านชุมพรอินเตอร์ฟีด ร้านพลพัฒน์การเกษตร ร้านอดิเทพการเกษตร รวมทั้งนายปกครอง เกิดสุข ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง จ.กระบี่ และผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ จากจังหวัดตรัง สงขลา และกระบี่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้