“วอลโว่ ทรัคส์-ยูดี ทรัคส์”เผยรหัส(ลับ)เครื่องยนต์ใช้ B20

0
542

วอลโว่ ทรัคส์-ยูดี ทรัคส์ ขานรับนโยบายรัฐใช้ B20 ประกาศรถบรรทุกรุ่นเครื่องยนต์สามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ย้ำต้องเปลี่ยนตารางบำรุงรักษาใหม่อย่างเหมาะสม

โดยรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ เครื่องยนต์ที่สามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้ แก่ เครื่องยนต์ D9A, D9B, D11A, D11B, D13A, D16A, D16C, D16E และ FH/FM VERSION2 ซึ่งถูกผลิตตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นไป โดยต้องมีการเปลี่ยนตารางการบำรุงรักษาใหม่อย่างเหมาะสม และใช้สารหล่อลื่นเป็นไปตามที่กำหนด

วอลโว่ ทรัคส์ ยังย้ำอีกว่ารถวอลโว่ทรัคส์ที่จำหน่ายในประเทศไทยที่มีเครื่องยนต์และผลิตตั้งปีที่กล่าวมาสามารถใช้ไบโอดีเซลB20 ได้แต่ต้องเปลี่ยนตารางการบำรุงรักษาใหม่อย่างเหมาะสมและต้องใช้สารหล่อลื่นเป็นไปตามที่กำหนดเช่นน้ำมันเครื่องต้องใช้VDS 3 หรือ 4, เกรดน้ำมัน 15W/40 เป็นต้น

สำหรับยูดี ทรัคส์ สามารถใช้น้ำมันB20 ได้ในรุ่นรถที่มีเครื่องยนต์ 11 ลิตรและเงื่อนไขการเข้ารับการบริการต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้เหมาะสมเช่นกัน