ขนส่งฯฮึ่ม!สถานตรวจสภาพรถทั่วปท. ย้ำตรวจสภาพรถทุกคันตามขั้นตอนอย่างเข้มงวด

0
116

ขนส่งฯเข้มสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศ ย้ำตรวจสภาพรถทุกคันตามขั้นตอนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสียของรถ พร้อมสุ่มตรวจสอบการดำเนินงาน ณ สถานตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พบรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ โทร.สายด่วน 1584 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามมาตรการ “One Transport ปลอดฝุ่น PM2.5” ของกระทรวงคมนาคม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การตั้งจุดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร การลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบรถโดยสารประจำทางในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงและสุ่มตรวจสอบ ณ อู่รถโดยสารทั้งของ ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก.

นอกจากนี้ กรมฯได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ หรือ ตรอ. จำนวน 2,835 แห่งทั่วประเทศ กำชับผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถให้ดำเนินการตรวจสภาพรถตามขั้นตอนอย่างเข้มงวดจริงจัง และตรวจสอบเครื่องตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีความเที่ยงตรง โดยเฉพาะการตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสียของรถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หากพบ ตรอ. ที่ฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถตามขั้นตอน ใบรับรองไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีเจตนาออกใบรับรองการตรวจสภาพโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง ดำเนินการตักเตือนและการระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราวและอาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลดำเนินการตั้งจุดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารรวม 31 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด บนเส้นทางสายหลักมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครและจุดสำคัญต่างๆ เฉพาะวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรียกรถเข้าตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 1,372 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินร้อยละ 45 จำนวน 46 คัน เป็นรถบรรทุกจำนวน 41 คัน และเป็นรถโดยสารจำนวน 5 คัน เปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท และพ่น “ห้ามใช้” ทันที โดยจะไม่สามารถใช้งานรถได้จนกว่าจะแก้ไขปัญหาเรียบร้อยและนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง และออกใบเตือนรถที่มีค่าควันดำระหว่างร้อยละ 30-45 จำนวน 61 คัน เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงให้ค่าควันดำลดลง ส่งผลให้รวม 4 วัน (1-4 กุมภาพันธ์ 2562) เรียกรถเข้าตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 5,988 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินร้อยละ 45 จำนวน 207 คัน เป็นรถบรรทุกจำนวน 178 คัน รถโดยสารจำนวน 29 คัน และออกใบเตือนจำนวน 133 คัน ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำรถเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศได้ทุกวันทำการ สำหรับประชาชนที่พบเห็นรถบรรทุกและรถโดยสารมีควันดำ จดจำรายละเอียดหมายเลขทะเบียนรถ เลขข้างรถ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 หากผลการตรวจสอบพบว่ารถมีควันดำตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งมาจริงจะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที