ทำ MOU คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด

0
185

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเรียนการสอน ฝึกอบรมบุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม และให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวแมติกส์  หลังจากเสร็จพิธีลงนามรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม  และหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า นำคณะผู้บริหารจากบริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า และภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  ณ อาคารปฏิบัติการ และประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม