รมว.เกษตรฯ แสดงความยินดีผู้บริหารซีพีเอฟ รับรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง ปี 2561

0
138

นายกฤษฎา บุญราช (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย น.สพ.สรวิศ ธานีโต (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นสพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ที่ได้รับรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง สายงานธุรกิจ ประจำปี 2561 ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และสัตว์เลี้ยง (ICVS) ครั้งที่ 43 โดย ซีพีเอฟ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน พร้อมจัดแสดงวิสัยทัศน์ “ครัวโลกยั่งยืน” ร่วมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ (ที่ 4 จากขวา) นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ และนายวีรชัย รัตนบานชื่น (ที่ 5 จากขวา) ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหารซีพีเอฟ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กทม.