บ้านปูฯ มอบเงินกว่า 2.3 ล้านบาท ฟื้นฟูโรงเรียน 5 แห่งใน จ.นครศรีธรรมราช

0
156

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก นำโดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ และ นายวิสุทธ เอี่ยมอร่าม ผู้อำนวยการ-Supply Chain Management  มอบเงินกว่า 2.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูโรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางกระบือ โรงเรียนวัดบางตะพาน และโรงเรียนบ้านทวดทอง อ.เมือง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา และโรงเรียนวัดโทเอก อ.พรหมคีรี ใน จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 5 แห่ง รวมถึงคณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงานเป็นสักขีพยาน

หลังจากที่บ้านปูฯ ได้ให้ความช่วยเหลือระยะเบื้องต้นโดยมอบฟูกนอนจำนวน 500 หลัง แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา การมอบทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่ได้รับเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อให้การเรียนการสอนของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่เยาวชนและบุคลากรของสถานศึกษาตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เน้นสนับสนุนด้านการเรียนรู้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาคนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังส่งทีมวิศวกรจิตอาสาผู้เชี่ยวชาญด้านการโยธาของทางบริษัทฯ ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนทั้ง 5 แห่งเป็นระยะ เพื่อติดตามผลการฟื้นฟูซ่อมแซมความเสียหายของอาคารต่างๆ และช่วยเป็นที่ปรึกษาให้แก่โรงเรียนตลอดระยะเวลาการฟื้นฟู