“บสย” จัดกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์สื่อ

0
131

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อม ดร.รักษ์ วรกิจโภคาธร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหาร ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟกับสื่อสารมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ บสย. และเชื่อมสายสัมพันธ์อันดี เมื่อเร็วๆ นี้