บางจากฯ คว้า 2 รางวัล 3G Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

0
117

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลในงาน Global Good Governance (3G) Awards 2019 ประกอบด้วย รางวัล 3G Best CSR Award 2019 และรางวัล 3G Best Green Initiative Award 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มุ่งสร้างการดูแลกิจการและความยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งบริษัท บางจากฯ ได้รับรางวัล 3G Best CSR Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานยอดเยี่ยมในสาขาความรับผิดชอบต่อสังคม และได้รับรางวัล 3G Best Green Initiative Award 2019 เป็นปีแรก ในฐานะที่องค์กรมีการดำเนินงานที่โดดเด่นในสาขาโครงการริเริ่มใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท บางจากฯ เป็น 1 ใน 2 องค์กรไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จัดโดย Cambridge IFA International Financial Advisory ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเร็วๆ นี้