กทท.เผยคืบหน้าแหลมฉบังฯเฟส 3 (ท่าเทียบเรือ F) เอกชนยื่นซอง 2 กลุ่ม

0
137

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดรับซองเอกสารประกวดราคา โครงการท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 (ท่าเทียบเรือ F) ณ ห้องโถงนิทรรศการ ศูนย์สวัสดิการ ทลฉ.

ทั้งนี้ กทท. ได้ประกาศขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา ทลฉ. ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีเอกชนสนใจเข้าร่วมซื้อซองประกวดราคา จำนวนทั้งสิ้น 34 ราย และมีบริษัทเอกชนยื่นซองเสนอราคาประกอบด้วย (Consortium) 1. กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ประกอบด้วย PTT Tank Terminal Co.,Ltd. (บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด) , Gulf Energy Development Pub Co.,Ltd. (บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ) , บริษัท China Harbour Engineering Commpany Limited 2. กลุ่มกิจการร่วมค้า NPC ประกอบด้วย Associate Infinity Co.,Ltd. (บริษัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จำกัด) , Nattalin Co.,Ltd. (บริษัท นทลิน จำกัด) , Prema Marine Pub Co.,Ltd. (บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ) , PHS Organic Healing.Ltd. ( บริษัท พีเอชเอส ออแกนิค ฮิลลิ่ง จำกัด) , China Railway Construction Corporation Limmited ในการนี้ กทท. จะประชุมพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป