บ้านปูฯ บริจาคเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ แก่ชาวเมืองมุกะวะ ประเทศญี่ปุ่น

0
97

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก นำโดย นายวาตารุ ชิมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด สาขาโตเกียว มอบเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้จำนวน 5 เครื่อง มูลค่าประมาณ 850,000 บาท ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เมืองมุกะวะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายโยชิยูกิ ทาเคนากะ นายกเทศมนตรีเมืองมุกะวะเป็นผู้รับมอบ

บ้านปูฯ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมุกะวะ ผ่านการลงทุนในบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฮอกไกโด ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วทั้งเกาะ ซึ่งรวมถึงเมืองมุกะวะด้วย มีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว บ้านปูฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน จึงได้ส่งมอบเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถผลิตและจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ชาวเมืองมุกะวะมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใช้แม้ในช่วงเวลาปกติหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้สังคมและชุมชนด้วยการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนแล้ว ยังแสดงถึงการดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอีกด้วย