บางจากฯเป็นภาคีร่วมสร้างธรรมาภิบาลจราจร

0
96

นายประวิทย์ สุนทรสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการจัดส่งและคลังน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจร ในฐานะที่เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบและการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สร้างการรับรู้และตื่นตัวในสังคม เสริมสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้รถใช้ถนน ดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมด้วยนายดำรง พุฒตาล ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ และนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เป็นประธานร่วมในพิธี ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

อนึ่ง บริษัท บางจากฯ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงในการขนส่งน้ำมัน สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งมุ่งเน้นมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงในการขนส่งน้ำมัน 4 ด้าน คือ เมาไม่ขับ 
ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ไม่ขับรถฝ่าไฟแดง และไม่บรรทุกเกินน้ำหนัก

นอกจากนี้ บริษัท บางจากฯ ยังดูแล ป้องกันและสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในการใช้รถใช้ถนนทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และในชีวิตประจำวันอย่างระมัดระวัง เพื่อรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน รวมทั้งเตรียมตัวและรถให้พร้อมสำหรับเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้