เปิดให้บริการแล้ว!อาคารพักผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินแม่สอด จ.ตาก

0
426

เปิดให้บริการแล้วสำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานแม่สอด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารครบครัน รองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4.4 ร้อยล้านบาท

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินแรกของอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด จังหวัดตาก ว่ากรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนานาชาติ แม่สอด ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคารประกอบ มีพื้นที่ขนาด 12,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร เช่น ลิฟต์โดยสาร บันไดเลื่อน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อที่ราคาสินค้าเท่ากับร้านที่ขายทั่วไป บริการรถเช่า รวมถึงบริการตู้ไปรษณีย์อัตโนมัติสำหรับฝากส่งสิ่งของที่ไม่สามารถนำขึ้นอากาศยานได้ สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษสำหรับคนพิการ เช่น พื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับนำทาง ทางลาดสำหรับรถวีลแชร์ ห้องน้ำ และที่จอดรถคนพิการ เป็นต้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 447,600,000 บาท งานก่อสร้างทางขับ ลานจอดอากาศยานและเสริมผิวทางวิ่งเดิม โดยดำเนินการต่อเติมทางวิ่งจากเดิม ขนาด 30 x 1,500 เมตร ให้เป็นขนาด 45 x 1,500 เมตร และก่อสร้างไหล่ทางวิ่งทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้าง 7.50 เมตร รวมถึงขยายทางขับ เพิ่มพื้นที่ลานจอดอากาศยาน ลานจอดรถยนต์ รสบัส และขยายถนนทางเข้าท่าอากาศยาน งบประมาณทั้งสิ้น 297,000,000.- บาท ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง เพื่อรองรับอากาศยาน B737 ให้สามารถขึ้น-ลงได้ จากเดิมทางวิ่งขนาด 30 x 1,500 เมตร เป็นขนาด 45 x 2,100 เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 368,723,100.- บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดมีสายการบินนกแอร์ให้บริการเส้นทาง ดอนเมือง–แม่สอด – ดอนเมือง ด้วยอากาศยาน Q400 จำนวน 86 ที่นั่ง ไป-กลับ วันละ 5 เที่ยวบิน (ไป/กลับ 10 เที่ยว) มีปริมาณการจราจรในปีที่ผ่านมา จำนวน 200,000 คน และมีอัตราการเติบโต 12.52 % ต่อปี เมื่องานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งแล้วเสร็จ จะทำให้สายการบินที่มีอากาศยานขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม เช่น B737 หรือ A320 สามารถทำการบินขึ้น-ลง ได้ และเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศระหว่างแม่สอดกับจุดอื่น ๆ ในประเทศ และต่างประเทศ เช่น จีน และพม่า เป็นต้น 
การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศ และระบบโลจิสติกส์ รองรับการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ข้างเคียง สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้องกับการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC) เชื่อมจากเมียนมาเข้าสู่ไทยที่อำเภอแม่สอด ซึ่ง ทย. ได้ดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยการจัดให้มีบริการรถมินิบัสสาธารณะเชื่อมต่อจากท่าอากาศยานไปสถานีขนส่งจังหวัดตาก วันละ 2 เที่ยว ช่วงเวลา 11.00 น. และ เวลา 15.00 น. ค่าโดยสารเที่ยวละ 98 บาท ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่าง ทย. และกรมการขนส่งทางบก ตามนโยบาย One Transport One Family