คค.เข้ม 7773 เพื่อลดสถิติ ‘อุบัติเหตุ-ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ’ช่วงสงกรานต์ 62

0
93

คค.ปักธง 8 เป้าหมายสำคัญอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงสงกรานต์ 62 พร้อมเข้ม 7773 เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุม และแถลงข่าวการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ทั้งไปและกลับ ได้อย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยกระทรวงฯ ได้กำหนด 8 เป้าหมายสำคัญในการดำเนินการ อาทิเช่น ประชาชนต้องได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้าและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง บริหารจัดการจราจร เส้นทางบนโครงข่ายคมนาคมไม่ติดขัด หรือหยุดนิ่งเป็นเวลานาน สามารถเคลื่อนตัวไปได้อย่างต่อเนื่อง จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคมจะต้องลดลง 5 เปอร์เซนต์  เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมพร้อมดำเนินมาตรการเข้มข้น 7773 ในพื้นที่เส้นทางที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ จึงได้กำหนดให้ดำเนินการ 7 วันก่อนเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เมษายน 2562 และ 7 วันระหว่างเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 รวมถึง 7 วันหลังเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 เมษายน 2562 ซึ่งกำหนดเส้นทางที่เป็นจุดเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จุดควบคุมและเฝ้าระวัง จำนวน 111 เส้นทาง ( กรมทางหลวง 71 เส้นทาง กรมทางหลวงชนบท 40 เส้นทาง) โดยเตรียมความพร้อมเส้นทางให้สมบูรณ์ 100 เปอร์เซนต์ ในทุกมิติ