น.ศ. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี คว้ารางวัล ชนะเลิศผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

0
283

               นางสาวคณิตา ทนะขว้างนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น งานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 9 ประเภทกลุ่มโครงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคDMAIC ลดน้ำหนักบรรจุเกินมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซูริมิมีผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน เป็นอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษา

              สืบเนื่องจากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดงานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกครั้งที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีรศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.การุณ สุขสองห้อง รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวกล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประเภทสถานประกอบการดีเด่น 1 รางวัลและโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น 9รางวัลอีกด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย