ทอท.พร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

0
89

ทอท.พร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่ง ในความรับผิดชอบของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ประมาณ 3.21 ล้านคน ทอท. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ณ ทสภ. ทดม. ทภก. และ ทชร. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านต่าง ๆ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
– ทสภ. จัดตั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 10 – 22 เมษายน 2562 ณ ห้อง CIP 5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร โทร. 0 2132 9950
– ทดม. จัดตั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 11 – 22 เมษายน 2562 ณ บริเวณห้องปฏิบัติงานเวรบริการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIS) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 โทร. 0 2535 3861
– ทภก. จัดตั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ณ ห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โทร. 0 7635 1500
– ทชร. จัดตั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ โทร. 0 5379 8152 , 0 5379 8111 และ 0 5379 8015
– ทชม. และ ทหญ. จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นศูนย์ปลอดภัยคมนาคมทางอากาศ 
เพื่อประสานงานข่าว การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัย และการติดต่อประสานงานเร่งด่วนอื่น ๆ
นอกจากนี้ ทสภ. และ ทดม. จัดพื้นที่จอดรถให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่
– ทสภ. ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 บริเวณพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C สามารถรองรับรถยนต์ประมาณ 700 คัน และจัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C กับอาคารผู้โดยสารทุก 15 นาที
– ทดม. จัดพื้นที่จอดรถยนต์โดยยกเว้นค่าบริการ สามารถรองรับรถยนต์ประมาณ 450 คัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ได้แก่ 1) อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะชั้น 2) 2) ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น บริเวณคลังสินค้า และ 3) ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น และคลังสินค้า 2 และจัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างพื้นที่จอดรถทั้ง 3 จุดกับอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 และอาคาร 2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุก 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง
เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท. จำนวนมาก ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง