3 รมต.คค.ถือฤกษ์ 09.00 น.เข้ากระทรวง ลั่นต้องไม่มี “ค่าโง่”

0
90

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา 3 รมต.กระทรวงคมนาคม “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ-อธิรัฐ รัตนเศรษฐ – ถาวร เสนเนียม”ถือฤกษ์ 09.00 น.เดินทางเข้ากระทรวงพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงคมนาคม ลั่นรมต.คค.ชุดนี้ร่วมทำงานเป็น“คมนาคมยูไนเต็ด” และต้องไม่มี “ค่าโง่” 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง แต่ยังไม่ได้มีการมอบนโยบายใดๆ เพราะต้องรอรัฐสภาแถลงนโยบายในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ คงใช้เวลาไม่มากเพราะอดีตรัฐมนตรีทำงานไว้มากแล้ว โดยยืนยันว่าพร้อมทำงานร่วมกันเป็น “คมนาคมยูไนเต็ด” และในคณะรัฐมนตรีคมนาคมชุดนี้ต้องไม่มี “ค่าโง่” 

โดยภาคบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ พร้อมด้วย 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังมีกำหนดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นและรับฟังการนำเสนอภารกิจของหน่วยงานในสังกัดเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ

สำหรับประวัติรัฐมนตรีคมนาคมทั้ง 3 ท่านนั้น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2505 จบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท มหาบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย

ขณะที่นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เกิดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2527 จบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท Master of Arts with Merit International business London Metropolitan University ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ

ส่วนนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกนะทรวงคมนาคม เกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2495 จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สถาบันฝึกอบรมกฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์