“เคทีซี”ประชุมสามัญฯปี 62 มีมติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.82 บาท

0
99

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายปริญญา พัฒนภักดี (กลางขวา) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายระเฑียร ศรีมงคล(กลางซ้าย) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯได้เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่17) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่30 เมษายน 2562 ในอัตรา 0.82 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,114,233,937 บาท และในการจัดประชุมครั้งนี้ เคทีซียังได้ร่วมกับผู้ถือหุ้นลดการใช้กระดาษและพลาสติก เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้เท่ากับ 52,815.84 กิโลคาร์บอน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 5,868 ต้น โดยเคทีซีได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” เพื่อรณรงค์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เมื่อเร็วๆ นี้