“สแกนเนีย”รณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนก่อนเทศกาลสงกรานต์

0
355

สแกนเนีย รณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนก่อนเทศกาลสงกรานต์ จัดแคมเปญให้ลูกค้านำรถเข้าตรวจเช็คฟรี 19  รายการผ่านศูนย์บริการสแกนเนียทั้ง 10  แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้รถพร้อมใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์

แหล่งข่าวระดับสูงจากบริษัทสแกนเนีย สยาม จำกัด เปิดเผยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสร้างความเสียหายและสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สแกนเนีย จึงได้จัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น การแข่งทักษะการขับขี่ SCANIA DRIVER COMPETITIONS เพื่อยกระดับนักขับรถบรรทุกและนักขับรถบัสโดยสารให้เป็นนักขับที่ดี ซึ่งสแกนเนียมีความเชื่อมั่นว่า “ผู้ขับขี่ คือคนสำคัญที่สุด ที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขับขี่ เพิ่มความตระหนักด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนและการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 

โดยกิจกรรมการแข่งทักษะการขับขี่ SCANIA DRIVER COMPETITIONS จะจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 2  ปี สลับกับกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนขั้นสูง Train The Trainer ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังผู้ขับขี่ในแต่ละสถานประกอบการ เพื่อการใช้งานรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างถูกวิธี ช่วยให้รถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และลดอุบัติเหตุ

อีกทั้งจัดการแข่งขันวัดประสิทธิภาพทีมบริการหลังการขาย SCANIA TOP TEAM  ซึ่งเป็นเวทีกิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมด้านทักษะความปลอดภัยในการทำงาน  รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาทักษะของบุคลากรฝ่ายบริการของสแกนเนียและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการทำงานและวัดประสิทธิภาพของทีมช่าง รวมถึงฝึกทักษะความรู้และเทคโนโลยีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่เป็นองค์ประกอบที่จำเป็น มุ่งเน้นไปที่การดูแลลูกค้าซึ่งเป็นนโยบายเป้าหมายสูงสุดในการฝึกอบรมของสแกนเนียทั่วโลก

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ศูนย์บริการสแกนเนียทั้ง 10 แห่ง พร้อมใจจัดแคมเปญ PREVENTIVE MAINTENANCE โปรโมชั่นการบำรุงรักษาระยะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  โดยให้ลูกค้านำรถเข้ามาตรวจเช็คฟรี 19 รายการ เพื่อให้รถพร้อมใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขับขี่ และให้รถมีความพร้อมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ