สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ รณรงค์ป้องกันหมอกควัน

0
175

สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในกิจกรรมงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 500 ชิ้น เพื่อรณรงค์ป้องกันหมอกควัน